De wereld is complex. Maak het simpel.

Voor personen en het MKB adviseer ik bijvoorbeeld op gebieden als arbeidsrecht, huurrecht,  ondernemingsrecht, incasso's en uiteenlopende geschillen en contracten. 

Ook begeleid ik gerechtelijke procedures bij de Rechtbanken, gemeenten en bijvoorbeeld het UWV.


In mijn praktijk help ik bij het schrijven van brieven, het maken van bezwaar, het voeren van onderhandelingen en bijvoorbeeld het opstellen van processtukken en contracten.

 

Dit alles tegen een afgesproken honorarium of een uurtarief. 

ARBEIDSRECHT

HUURRECHT

CONTRACTENRECHT

ONDERNEMINGSRECHT

AANSPRAKELIJKHEID

LETSELSCHADE

INCASSO'S